Μαθήματα UNIX για Αρχάριους

Ένας οδηγός αρχαρίων για τα λειτουργικά συστήματα Unix και Linux. Οκτώ απλά μαθήματα που καλύπτουν τα βασικά της γραμμής εντολών του UNIX και του Linux.


Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Πρώτο Μάθημα

Δεύτερο Μάθημα

Τρίτο Μάθημα

Τέταρτο Μάθημα

Πέμπτο Μάθημα

Έκτο Μάθημα

Έβδομο Μάθημα

Όγδοο Μάθημα


Creative Commons License
Το κείμενο αυτό διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons License.

Αυτό το παράγωγο έργο βασίζεται στην αρχική εργασία του M.Stonebank@surrey.ac.uk, 19 Οκτωβρίου 2001
Μπορείτε να βρείτε το πρωτότυπο Αγγλικό Κείμενο στην τοποθεσία http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/index.html
Προσαρμογή και απόδοση στα Ελληνικά: Μανώλης Κιαγιάς (manolis at FreeBSD dot org)